Account Manager

ENGLISH BELOW

Puik

Puik is een eigenzinnig Dutch designlabel met een vrolijke benadering. We zijn er om te inspireren, uit te dagen en een blijvende verandering te weeg te brengen in interieur design.

Door nauw samen te werken met internationale architectenbureaus en projectinrichters proberen wij Dutch design wereldwijde zichtbaarheid te geven in hotels, kantoren en restaurants. Bovendien zijn onze ontwerpen wereldwijd verkrijgbaar in meer dan 200+ retailconcepten.

Rol: Account Manager.

Rolomschrijving:

Als Architect Manager vervul je een dynamische en ambitieuze positie. Je fungeert als spil tussen architecten, projectinrichters en Puik. Het enthousiasmeren en informeren van architecten over de ontwikkelingen bij Puik staat hoog op je agenda.

Werkzaamheden:

 • Onderhouden van een netwerk: Potentiële architecten/retailers informeren en

enthousiasmeren via presentaties of bezoeken aan onze showroom.

 • Beheren van bestaande relaties: Enthousiasmeren en concrete toepassingen van  Puik ontwikkelen in nieuwe projecten.
 • Eerste aanspreekpunt zijn voor architecten en retailers bij prijsaanvragen, productinformatie en projectopleveringen.
 • Signalering van behoeften van architecten en projectinrichters en het bieden van passend advies.
 • Bijhouden van alle projecten in Salesforce voor een actuele administratie.
 • Inspireren van relaties via nieuwsbrieven en LinkedIn.
 • Organiseren van internationale beurzen en ondersteunen bij de lancering van nieuwe designs.

Profiel:

 • MBO/HBO denkniveau.
 • Werkervaring op het gebied van marketing en commercie.
 • Affiniteit met interieur, design, of ervaring in de branche.
 • Gedreven en proactieve werkhouding.
 • Sociaal en energiek.
 • Vloeiend in Engels en Nederlands, zowel in spreken als schrijven.

Ons aanbod:

 • Een dynamische positie in een jong en snelgroeiend bedrijf.
 • Ruimte voor persoonlijke ontwikkeling.
 • Een fulltime functie met marktconform salaris.
 • Bonusregeling.
 • Verzorgde laptop en telefoon.
 • Flexibele werklocatie, zowel thuis als op kantoor.

Ben je enthousiast? Wil je ons team versterken? Stuur dan nu je CV en motivatie naar info@puikdesign.nl.

Puik

Puik is a unique Dutch design brand known for its innovative and joyful approach. Our mission is to ignite inspiration, foster innovation, and drive transformation within the field of interior design.

By closely collaborating with international architectural firms and project furnishers, we strive to give Dutch design global visibility in hotels, offices, and restaurants. Furthermore, our designs are available worldwide through more than 200+ retail concepts.

Roles: Account Manager.

Role Description: As an Architect Manager, you will hold a dynamic and ambitious position. You act as a hub connecting architects, project furnishers, and Puik. Enthusing and informing architects about Puik’s developments will be a top priority.

Responsibilities:

 • Networking: Inform and enthuse potential architects/retailers through presentations

or visits to our showroom.

 • Relationship management: Excite and develop concrete applications of Puik in new projects with existing partners.
 • Primary contact for architects and retailers regarding price inquiries, product information, and project deliveries.
 • Identify needs of architects and project furnishers and provide suitable advice.
 • Maintain all projects in Salesforce for up-to-date administration.
 • Inspire relationships through newsletters and LinkedIn.
 • Organize international trade shows and assist in launching new designs.

Profile:

 • MBO/HBO thinking level.
 • Work experience in marketing and commerce.
 • Passion for interior, design, or related industry experience.
 • Driven and proactive.
 • Enjoys a social working environment and is energetic.
 • Fluent in both English and Dutch, both spoken and written.

Our Offer:

 • Dynamic position in a young and fast-growing company.
 • Room for personal development.
 • Full-time role with a competitive salary.
 • Bonus scheme.
 • Provided laptop and phone.
 • Flexible presence, both at home and in the office.

Excited to join us? Want to strengthen our team? Send your CV and motivation to info@puikdesign.nl now.

The rating of puikdesign.nl at WebwinkelKeur Reviews is 9.3/10 based on 171 reviews.